Over ons

De historie van kantorengebouw De Wipstrik gaat terug tot 1928. Toen werd de Ewout van Soeterwoude school met 4 klaslokalen gebouwd in de snel groeiende wijk De Wipstrik. In 1932 is de school uitgebreid tot 7 lokalen. Later kwam er op de zolder nog een kleuterlokaal bij. Rond 1982 verloor de school haar oorspronkelijke functie.

Het gebouw werd gebruikt als kantoor voor de Vereniging Christelijk Onderwijs Zwolle. Het deel van het schoolplein dat aan de Herenweg grenst, moest worden afgestoten. Daar bouwde fysiotherapie Tory zijn pand en creëerde de Hervormde Gemeente Zwolle een wijkcentrum.
In 1993 werd het schoolgebouw door de VCO verkocht aan twee organisatie adviseurs. De heren J. Meijer van Adviesgroep Beleid en Innovatie BV en J.K. Rodenstein van Rodenstein Consultancy zagen mogelijkheden in het pand voor de huisvesting van hun bedrijven. Zij richten daartoe een BV op genaamd Advies- en trainingscentrum De Wipstrik BV. Deze BV is de eigenaar van het pand, dat na een ingrijpende restauratie in 1994 haar deuren opende als bedrijfsverzamelgebouw voor zakelijke dienstverleners.
In 2002 is het wijkcentrum van de Hervormde Gemeente aan het pand toegevoegd. De verbinding is gecreeerd met een modern vormgegeven overkapping, afgewerkt met groen koper.