logo-de-wipstrik

Rechtsgevoel

‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig’!

Onder dit motto biedt Mieke Bosma vanuit haar adviesbureau Rechtsgevoel, juridische ondersteuning op het gebied van werk en uitkering (arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht). Tegen een betaalbaar tarief wordt vakkundige en efficiente hulp geboden bij onder meer ontslag, arbeidsongeschiktheid, verstoorde arbeidsrelatie, achterstallig loon, uitkeringsproblemen.

Het is vaak lastig een weg te vinden in de wirwar van steeds veranderende wetten en regels. Kennis van zaken en een heldere uitleg zijn dan van groot belang. Rechtsgevoel kenmerkt zich door haar deskundigheid, een zakelijke aanpak en betrokkenheid bij mensen.

Rechtsgevoel biedt ook persoonlijke bijstand door mee te gaan naar gesprekken op het bedrijf of met de uitkerende instantie.

U bent welkom in het kantoor van Rechtsgevoel in bedrijfsverzamelgebouw De Wipstrik aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle!

Gratis inloopspreekuur iedere woensdag van 09.30 – 11.30 uur.