logo-de-wipstrik

Medemogelijk

Wij zijn een onderwijskundig bureau dat werkt vanuit een duidelijke visie op leren en ontwikkelen bij het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs en opleidingen. Wij delen onze kennis en expertise om hieraan een duurzame bijdrage te leveren. Onze diensten zijn veelzijdig, maar hebben één ding gemeen: ze zijn gebaseerd op maatwerk. Afhankelijk van de wensen van een school, een opleiding of een team wordt een traject uitgezet. Soms is een workshop voldoende, een andere keer begeleiden we een geheel implementatietraject.